• Storing melden

  Heeft u als huurder van ons een onderhoudsmelding, storing, klacht of opmerking? Wij willen u vriendelijk vragen het onderstaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen, dit om de verwerking van de service-en reparatieaanvragen zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

  Als huurder van een huurobject wordt u geacht het gehuurde object te gebruiken als ware het uw eigendom is. Daar hoort ook enig onderhoud bij. Niet alle onderhoudsverplichtingen vallen onder de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het huurobject!

  In de zgn. “lijst kleine herstellingen” en de algemene bepalingen, die u als bijlagen bij uw huurcontract hebt gekregen staan welke onderhoudsverplichtingen voor u gelden en welke voor de eigenaar/verhuurder.

  Voor spoedeisende storingen, waarvoor reparatie niet langer kan wachten, kunt u telefonisch contact opnemen met ons kantoor: 030 – 691 9104.

 • Huurobject

 • Storing

 • Persoonsgegevens