Onze voorwaarden

Disclaimer De door Halbertsma van den Boom en haar medewerkers verzonden mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van de inhoud daarvan door anderen dan de geadresseerde is verboden. Mocht een door u ontvangen e-mail niet voor u bestemd zijn, wilt u deze dan vernietigen? Ten aanzien van de tekst van onze e-mails en voor de inhoud van onze site www.hvdb-online.nl geldt dat openbaarmaking, vermenigvuldiging en verspreiding is niet toegestaan. Halbertsma van den Boom staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van onze site en van een verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst daarvan.