Arbeidsongeschiktheid

Vervangende inkomsten bij Arbeidsongeschiktheid

Een werknemer is goed verzekerd wanneer hij of zij arbeidsongeschikt raakt. Voor een ondernemer is het een ander verhaal. In het verleden bestond er een basisverzekering voor zelfstandig ondernemers, namelijk de WAZ. Helaas is er voor ondernemers nu geen vangnet meer. Het moet nu opgelost worden via een losse verzekering.

Halbertsma van den Boom is van mening dat een zelfstandig ondernemer niet zonder een Arbeidsongeschiktheidsverzekering kan.

Ook voor de werknemer

Werknemers komen bij arbeidsongeschiktheid na twee jaren in de WIA terecht. De laatste jaren is deze regeling verder versoberd. Ook voor werknemers kan een aanvulling wenselijk zijn.